ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ

Οι δράσεις αυτές STEM/STEAM των μαθητών θα υποστηρικτούν απο ένα ευρύ δίκτυο έμπειρων εθελοντών καθηγητών, μηχανικών και επιστημόνων μέσω δικτύου τηλε-διασκέψεων ανά τον κόσμο.   ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  STEM/STEAM ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: