ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σε αυτή την φάση οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να εμπλουτίσουν και να εντρυφήσουν περαιτέρω με όσο δυνατό λεπτομερή περιγραφή και ανάπτυξη της ερευνητικής τους  ιδέας.

Αυτό επιζητείται  υποστηρίζοντας περαιτέρω το επιστημονικό περιεχόμενο και την εμπεριστατωμένη σχεδιαστική προσέγγιση μέσα τους προβλεπόμενους περιορισμούς όσο αφορά τον επιτρεπόμενο χώρο και  βάρος  ενσωμάτωσης στην αποστολή της Blue Origin.

Η επισκόπηση της σχεδιαστικής πειραματικής τους διάταξη με την χρήση μπορεί να γίνεται συνδυαστικά με την χρήση πρόσθετων:

  • παρουσιαστικών εγγράφων σε μορφή doc/PowerPoint/pdf/
  • οπτι-ακουστικών παρουσιάσεων (video σε μορφή mp4, εικόνων jpeg/gif/png)
  • 3διάστατων μοντέλων
  • Ιδιόχειρης εικαστικής απεικόνισης
  • Σχεδίων (2διάστατων η 3διάστατων)

Όλοι οι ομάδες που θα συμμετέχουν  θα εξεταστούν αναλυτικά από επιτροπή αποτελούμενη από ομάδα διακεκριμένων και  διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων στην αεροδιαστημική με κύριο κριτήριο την αρτιότητα στην ολική σχεδιαστική προσέγγιση,  ξεκινώντας από την πρωτοτυπία στο επιστημονικό περιεχόμενο της αποστολής , μέχρι την περαιτέρω επί μέρους σχεδιαστική υλοποίηση των μηχανισμών  και την τεχνική δυνατότητα ενσωμάτωσης της προτεινόμενης πειραματικής διάταξης μέσα στην διαστημική αποστολή της Blue Origin μέσα στα προβλεπόμενα  χρονοδιαγράμματα υλοποίησης .

Θα επιλεγούν 5 συμμετοχές οι οποίες θα συνεχίσουν την ολοκλήρωση της αποστολής με την Blue Origin, συνεπικουρούμενοι από τεχνικούς , ειδικούς , επιστήμονες και δίκτυο mentors από όλο τον κόσμο που θα πλαισιώσουν εθελοντικά και θα βοηθήσουν στην επιτυχή υλοποίηση της προσπάθειας των μαθητών.

Σημειωτέον οτι  ο διαγωνισμός αυτός υπό την ΕΕΦ αναγνωρίζεται και συγκαταλέγεται από την Blue Origin σαν ένα από τους προτεινόμενους μαθητικούς διαγωνισμούς στην αεροδιαστημική διεθνώς.

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://eef-diastima.gr/wp-content/uploads/2018/04/header-inner.jpg);background-color: #046299;background-size: contain;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}